Kako nam aplikacija Stop COVID-19 pomaže?

Slika /vijesti/stop%202.jpg

Pročitajte kako funkcionira aplikacija Stop COVID-19 u praksi.

Aplikacija generira nasumične kodove svakih nekoliko minuta. Ti kodovi ne sadržavaju nikakve osobne informacije.

Dok su 2 uređaja s aplikacijom u blizini, razmjenjuju se kodovi. Oni i dalje ne sadržavaju nikakve osobne podatke.

Aplikacija pohranjuje sve kodove 14 dana.

Ako se potvrdi zaraza, korisnik aplikacije može obavijestiti svoje kontakte u posljednjih 14 dana da je zaražen.

Korisnik ne zna koga obavještava. Kontakti ne znaju od koga dolazi poruka. Sve je potpuno anonimno i dobrovoljno. Ako kontakt primi poruku o epidemiološki relevantnom kontaktu, može se samoizolirati ili obratiti liječniku - i to je dobrovoljno.

Preuzmite ovu dobrovoljnu i anonimnu aplikaciju. Više detalja pogledajte na linku.