COVID-19 tjedno izvješće - 12. listopada

Slika /vijesti/covid1.jpg

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i dnevno izvješće za Republiku Hrvatsku na dan 12. listopada 2020. godine. 

Testirani Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
360 976 (+2461*) 20621 (+181*) 2712 17582 14048 404 27
(+3*)
327
(+3*)
Ukupno je 220 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  77,1 godina. 102  osobe preminule su na respiratoru.
*u posljednja 24 sata

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoji 26 testnih mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama.
Više o testnim centrima možete pronaći na linku

Epidemiološki pokazatelji na dan 12. listopada 2020
 •  Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 69,1/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 107/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Grad Zagreb, BBŽ, DNŽ, KŽ, KZŽ, LSŽ, MŽ, OBŽ, PSŽ, SMŽ, SDŽ, VŽ, VPŽ, VSŽ, Zagrebačka
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Grad Zagreb, BBŽ, DNŽ, KŽ, KZŽ, LSŽ, MŽ, PSŽ, SMŽ, SDŽ, VPŽ, VSŽ
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 32 584
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 8,7 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 360 976; 5,7 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,42/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 27
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 80/1 000 000

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 6.10.-12.10. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Grad Zagreb, a slijedi Splitsko-dalmatinska županija te Zagrebačka županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Krapinsko-zagorska županija, a slijede je Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska županija. 


 

Epidemija po tjednima, od 28.-33. tjedna epidemije

U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja - stopa potvrđenih slučajeva te udio pozitivnih testova nakon pozitivnog trenda u razdoblju 28. do 31. tjedna, u 32. i 33. tjednu ponovno rastu. Stopa potvrđenih slučajeva padala je do  31. tjedna kada je iznosila 31,2 da bi u 32. i 33. tjednu ponovno rasla. Broj novih slučajeva u odnosu na tjedan prije porastao je za 90,2 %. Ukupan broj testiranja rastao je do 30. tjedna kada je iznosio 37030, no nakon toga u posljednja tri tjedna opet je u blagom padu. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također je  padao do 31. tjedna, te rastao u 32. i 33. tjednu.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 28.-33. tjedna epidemije.


U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se od 28. do 31. tjedna bilježi povećanje, a u 32. i 33. tjednu blagi pad prosječne dobi oboljelih slučajeva te broja slučajeva na respiratoru, a to korespondira s dosadašnjim saznanjima da će se u osoba starije životne dobi češće razvijati teži klinički oblici bolesti te će smrtnost biti veća u starijim dobnim skupinama. Stopa smrtnih slučajeva u zadnja 5 tjedna pokazuje stagnaciju.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 28.-33. tjedna epidemije


U tablici 3. prikazano je kretanje 7-dnevne stope po danu tijekom posljednja dva tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. Nakon smirivanja epidemiološke situacije početkom listopada, zbog ponovnog priljeva novooboljelih osoba, stope su u većini županija ponovno porasle.
 
Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika po danu


Klinički aspekti – Hospitalizacije i težina kliničke slike za period 6.-12.10.2020.

Na slici 2. prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 31 i maksimalnih 58, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 6,1% do 23,2%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (6.10.-12.10.)

Slika 3. prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 11,9% je hospitalizirano, što predstavlja smanjenje u odnosu na prošlotjednih 16,8 %. Na respirator je u istom periodu stavljeno 17 osoba, što čini 0,6% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih  slučajeva (6.10.-12.10.)

Iz grafičkog prikaza na slici 4. vidljivo je da nagib krivulje potvrđenih slučajeva prati krivulja ozdravljenih slučajeva, dok krivulja aktivnih slučajeva, uz pojedine uzlazne, pokazuje i stagnaciju u određenim periodima koji se odnose na nastavak prvog vala epidemije u Hrvatskoj. Nakon izmjene duljine trajanja izolacije oboljelih bilježi se nagli pad broja aktivnih slučajeva, a nakon čega je  broj aktivnih slučajeva dva tjedna stagnirao, da bi ponovno rastao u posljednjih tjedan dana.

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva (18.6.- 12.10.)


Dobno-spolna raspodjela COVID-19 smrtnih slučajeva

Ukupno je 220 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 77,1 godina. 102 su osobe preminule  na respiratoru. Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 5.

Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu u periodu 29.6-12.10.2020.
DOBNA SKUPINA 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 1 11 23 50 32 8 0
ŽENE 0 0 15 25 42 12 1

Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-12.10.2020.

Smrtni slučajevi u razdoblju 6.10.-12.10.2020.
 
U posljednjih tjedan dana preminulo je 27 osoba, od toga je 11 (40,5 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.
 
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
DOBNA SKUPINA 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 3 5 5 0
ŽENE 1 3 7 3
 
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
6.10.-12.10.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
6.10.-12.10.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 804 99,9 7 56 69,6
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 69 63,9 4 6 55,6
BRODSKO-POSAVSKA 34 24,3 0 6 42,8
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 111 91,6 0 15 123,7
ISTARSKA 13 6,2 0 13 62,3
KARLOVAČKA 88 75,3 1 4 34,2
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 18 16,7 2 18 167,1
KRAPINSKO-ZAGORSKA 170 135,6 0 5 39,9
LIČKO-SENJSKA 48 106,2 1 2 44,3
MEĐIMURSKA 101 91,9 0 0 0,0
OSJEČKO-BARANJSKA 204 73,6 3 30 108,2
POŽEŠKO-SLAVONSKA 43 63,4 0 6 88,4
PRIMORSKO-GORANSKA 84 29,6 2 16 56,3
SISAČKO-MOSLAVAČKA 133 89,5 1 8 53,8
SPLITSKO-DALMATINSKA 312 69,6 1 73 162,9
ŠIBENSKO-KNINSKA 24 24,0 1 8 79,9
VARAŽDINSKA 91 54,5 1 4 24,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 77 102,3 1 11 146,2
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 149 96,5 0 17 110,1
ZADARSKA 55 32,7 0 9 53,5
ZAGREBAČKA 196 63,3 2 20 64,6
UKUPNO 2824 69,1 27 327 80,0
 
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli Žarišta
 

Žarišta

Kontinentalna Hrvatska
 
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Osječko-baranjskoj te Zagrebačkoj županiji, a najmanje u Koprivničko-križevačkoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Najviše 7-dnevne stope na dan 12. listopada zabilježene su u Krapinsko-zagorskoj, Virovitičko-podravskoj županiji te Gradu Zagrebu. Unatoč velikom porastu broja oboljelih nema zabilježenih žarišta s velikim grupiranjem oboljelih, već se uglavnom radi o velikom broju manjih grupiranja. I dalje se bilježe oboljeli povezani s okupljanjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok u Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji veći priljev oboljelih dolazi iz grupiranja na radnim mjestima. Manja grupiranja povezana s radnim mjestom zabilježena su i u drugim županijama. U Osječko-baranjskoj županiji zabilježena su grupiranja oboljelih u školama, a u Virovitičko-podravskoj u 2 naselja. Također, zabilježena su grupiranja povezana s vjerskim i obiteljskim okupljanjima. U socijalnoj skrbi oboljele osobe su zabilježena u Karlovačko, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dio oboljelih uvezeni su slučajevi iz inozemstva te je veliki udio kontakta oboljelih osoba.
 
Primorska Hrvatska
 
I  u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a najmanji u Istarskoj, Šibensko-kninskoj te Ličko-senjskoj županiji – unatoč tome, zbog malog broja stanovnika, i tako mali broj oboljelih značajno je povećao 7-dnevnu stopu te je najveća 7-dnevna stopa na dan 12. listopada bila u Ličko-senjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji grupiranja su zabilježena na jednoj visokoobrazovanoj ustanovi te na radnim mjestima. U dubrovačko-neretvanskoj županiji grupiranja oboljelih povezana sa zborskim pjevanjem te plesnom skupinom. Bolest je zabilježena u socijalnoj ustanovi u Ličko-senjskoj županiji. Značajan dio oboljelih kontakti su prethodno oboljelih slučajeva.
 

Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljele su ukupno 2824 osobe – otprilike jednak postotak osoba ženskog (50,8%) i muškog spola. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnim skupinama 7-10 i 11-14 godina gdje je veći postotak oboljelih dječaka.

Po dobnim skupinama – otprilike jednak postotak oboljelih zabilježen je u dobnim skupinama djece (11,9%) i starijih osoba (11,8%). Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 149. Odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 2154 (76,3 %).

Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan, osim što se smanjio udio oboljelih osoba starije životne dobi s 15,8 % na 11,8%.
 
Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6. i u tablici 7.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama

Tablica 7. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 6.10.-12.10.2020.
DOBNA SKUPINA M % Ž % UKUPNO   UDIO  
DJECA 0 4 50,0% 4 50,0% 8 336 0,3% 11,9%
1-6 23 48,9% 24 51,1% 47 1,7%
7-10 28 57,1% 21 42,9% 49 1,7%
11-14 47 56,6% 36 43,4% 83 2,9%
15-18 74 49,7% 75 50,3% 149 5,3%
ODRASLI 19-30 306 53,5% 266 46,5% 572 2154 20,3% 76,3%
31-40 226 49,2% 233 50,8% 459 16,3%
41-50 251 48,5% 267 51,5% 518 18,3%
51-65 278 46,0% 327 54,0% 605 21,4%
STARIJI 66+ 151 45,2% 183 54,8% 334 334 11,8% 11,8%
UKUPNO   1388 49,2% 1436 50,8% 2824 100,0%
 

Mjere

Od inicijalne prilagodbe mjera koja je započela krajem travnja u svrhu nastavka gospodarskih i društvenih aktivnosti, kontinuirano su na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije, nošenja maski za lice ili medicinskih maski u određenim zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima te ograničenja broja osoba na privatnim i javnim okupljanjima.

Od kraja kolovoza, na prijedlog lokalnih stožera, donose se i ciljanje mjere na lokalnoj razini od kojih se većina odnosila na ograničenja broja osoba na vjenčanjima, sprovodima i ostalim privatnim okupljanjima, mjere za organizaciju većih manifestacija, zabrane posjeta u bolnicama i domovima za starije te zabranu publike na sportskim natjecanjima.

Dana 12. listopada, sukladno novonastaloj epidemiološkoj situaciji, donose se nove odluke Stožera civilne zaštite. Niže u tekstu navode se najnovije mjere koje su trenutno na snazi te okolnosti u kojima se primjenjuju.

1. Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja

Ovom Odlukom uvodi se nužna epidemiološka mjera ograničavanja društvenih i javnih okupljanja u zatvorenim i na otvorenim prostorima na koja je pozvano ili se očekuje dolazak više od 50 osoba s izuzetkom umjetničkih programa, kino projekcija, sportskih natjecanja, svadbi, sprovoda, vjerskih obreda te izložbi u muzejskim i ostalim izložbenim prostorima. Mjere koje se moraju provoditi na tim okupljanjima utvrđene su posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Organizatori društvenih i javnih okupljanja obvezni su, najkasnije 5 dana prije planiranog okupljanja, zatražiti suglasnost za održavanje okupljanja od nadležnog lokalnog/županijskog stožera civilne zaštite.

2. Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski 

Ovom Odlukom se za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 uvodi nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski. Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način tako da budu prekriveni usta i nos:
 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene
 • vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu
 • zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama
 • zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koju dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka
 • gosti u ugostiteljskim objektima osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke
 • zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije
 • zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima
 • zaposlenici u uredima u kojima radi više od dva zaposlenika, a ne može se osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra
 • vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru
 • gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima
 • sudionici svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru
 • roditelji ili druge osobe koje dolaze po djecu u škole ili ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja
 • druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 
Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima propisanih ili preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo te se odluka ne odnosi na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

Osim navedenih mjera, uvode se i COVID-redari. Javna okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 okupljenih osoba. Svi sudionici moraju biti upoznati s mjerama prevencije za pojedini događaj. Za organizaciju okupljanja u skladu s mjerama kao i ishođenje svih potrebnih odobrenja odgovoran je organizator a za provedbu uputa zaduženi su COVID-redari koje je dužan educirati i opremiti organizator skupa.

Trenutno važeće mjere navedene su u tablici 7.

Tablica 7. Prikaz trenutno važećih mjera
OKUPLJANJE OGRANIČENJE BROJA OSOBA
Amaterske kulturno-umjetničke izvedbe, kulturni programi i manifestacije U zatvorenom
300
Na otvorenom
500
Profesionalne umjetničke izvedbe, kulturni programi i manifestacije U zatvorenom
500
Na otvorenom
1000
Športska natjecanja u zatvorenim športskim objektima uz prisutnost gledateljstva do 1/4 kapaciteta
Športska natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva 1/3 kapaciteta
Trgovine, trgovački centri, zoološki vrtovi, muzejski, galerijski i ostali izložbeni prostori, knjižnice i antikvarijati 15 na 100m2 neto
Noćni klubovi, ugostiteljski objekti, djelatnosti pripreme i posluživanja hrane (catering), svadbeni obredi i slavlja 4m2 korisne površine prostora po osobi
Poslovni subjekti koji obavljaju uslužne djelatnosti 20 na 100m2

Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini

Europa
Dana 10. kolovoza 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si)https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija: https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo: gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus

NHS: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 
Svijet
 
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report:
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx