COVID-19 tjedno izvješće - 28. rujna

Slika /vijesti/zdravstvo.jpg

Izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za prethodnih 7 dana i epidemiološki pokazatelji na dan 28. rujna 2020. godine. 

Testirani Potvrđeni slučajevi Aktivni slučajevi Oporavljeni Samoizolacije Hospitalizirani Na respiratoru Umrli
295 998
(+3029*)
16245
(+40*)
1180 14793 9057 291 24
(+1*)
272
(+0*)
Ukupno je 165 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi  76,5 godina. 76 je osoba preminulo  na respiratoru.
*u posljednja 24 sata

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 24 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na COVID-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju COVID-19 pozitivnih osoba, zatim o COVID-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama.
Više o testnim centrima možete pronaći na poveznici

Epidemiološki pokazatelji na dan 28. rujna 2020

 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 30,7/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 64,8/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Virovitičko-podravska, Karlovačka, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Karlovačka, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 34 105
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 3,7 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 295 998; 5,5 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,39/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 19
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 66,5/1 000 000


Epidemiološka situacija u Hrvatskoj

Geografska distribucija novih slučajeva COVID-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 15.9.-28.9. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti COVID-19. Najviše novooboljelih bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Grad Zagreb te Zagrebačka županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Sisačko-moslavačkoj i Istarskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Požeško-slavonska županija, a slijede je Ličko-senjska i Splitsko-dalmatinska županija.Epidemija po tjednima, od 19.-30. tjedna epidemije

U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja te stopa potvrđenih slučajeva, te udio pozitivnih pokazuju pozitivan trend u posljednjih 5 tjedna. Stopa potvrđenih slučajeva kontinuirano pada od 27. tjedna kada je iznosila 47,6 na 31,2 u 31. tjednu. Ukupan broj testiranja kontinuirano raste unazad 4 tjedna, odnosno od 25. tjedna, no u 31 tjednu bilježi se blagi pad broja testiranja u odnosu na prethodne tjedne. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također stabilno pada te je s 12,5 u 26. tjednu epidemije pao na 3,7 u 31. tjednu.

Tablica 1. Pregled broja potvrđenih slučajeva po tjednima, od 19.-31. tjedna epidemije.


U tablici 2. dan je prikaz seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se u posljednjih 4 tjedana bilježi povećanje prosječne dobi oboljelih slučajeva te broj slučajeva na respiratoru, što korespondira s dosadašnjim saznanjima da će se u osoba starije životne dobi češće razvijati teži klinički oblici bolesti te će smrtnost biti veća u starijim dobnim skupinama. Stopa smrtnih slučajeva u zadnja 3 tjedna pokazuje stagnaciju.

Tablica 2. Pregled oboljelih na respiratoru i umrlih po tjednima, od 19.-31. tjedna epidemije


U tablici 3. prikazano je kretanje 7-dnevne stope tijekom posljednja dva tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. U većini županija 7-dnevna stopa je uglavnom stabilna ili u blagom padu.
 
Tablica 3. Prikaz 7-dnevnih stopa incidencije na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana


Klinički aspekti – Hospitalizacije i težina kliničke slike za period 22.9.-28.9.2020.

Na slici 2 prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 16 i maksimalnih 37, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 9,9% do 33,3%.

Slika 2. Prikaz dnevnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (22.9.-28.9.)

Slika 3. prikazuje udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 15,2% je hospitalizirano, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlotjednih 13,2%. Na respirator je u istom periodu stavljeno 16 osoba, što čini 1,3% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Slika 3. Odnos ukupnog broja potvrđenih i hospitaliziranih slučajeva (22.9.-28.9.)

Iz grafičkog prikaza na slici 4. vidljivo je da nagib krivulje potvrđenih slučajeva prati krivulja ozdravljenih slučajeva, dok krivulja aktivnih slučajeva, uz pojedine uzlazne, pokazuje i stagnaciju u određenim periodima koji se odnose na nastavak prvog vala epidemije u Hrvatskoj. U posljednja 2 tjedna krivulja aktivnih slučajeva pokazuje padajući nagib.

Slika 4. Kretanje ukupnog broja slučajeva, oporavljenih, preminulih i aktivnog broja slučajeva (18.6.- 28.9.)

Dobno-spolna raspodjela COVID-19 smrtnih slučajeva

Ukupno je 165 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,5 godina. 76 je osoba preminulo  na respiratoru. Pregled situacije po dobi i spolu dan je u tablici 4. i na slici 5.

Tablica 4. Preminuli po dobnoj skupini i spolu u nastavku prvog vala epidemije
DOBNA SKUPINA 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+
MUŠKARCI 3 16 24 55 35 11 1
ŽENE 2 0 16 31 51 27 0


Slika 5. Dobno-spolna raspodjela umrlih od COVID-19 u periodu 29.6-28.9.2020.

Smrtni slučajevi  za period 22.9.-28.9.2020.
 
U posljednjih tjedan dana preminulo je 19 osoba, od toga je 14 (73,7 %) osoba bilo na respiratoru. Raspodjela po dobi i spolu u posljednjih tjedana dana prikazana je u tablici 5., a po županijama u tablici 6.
 
Tablica 5. Raspodjela po dobi i spolu osoba preminulih u posljednjih tjedan dana
DOBNA SKUPINA 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
MUŠKARCI 3 2 2 4 0
ŽENE 0 3 6 5 1
 
Tablica 6. Novooboljeli i preminuli u posljednjih tjedan dana te ukupno preminuli
Županija Broj novooboljelih u razdoblju
22.9.-28.9.
Incidencija novih slučajeva u posljednjih 7 dana na
100 000 st
Broj umrlih u razdoblju
22.9.-28.9.
Ukupni broj umrlih Ukupna stopa smrtnosti na
1 000 000 st
GRAD ZAGREB 198 24,6 4 43 53,4
BJELOVARSKO-BILOGORSKA 32 29,7 0 1 9,3
BRODSKO-POSAVSKA 25 17,8 1 5 35,7
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 45 37,1 1 13 107,2
ISTARSKA 11 5,3 0 13 62,3
KARLOVAČKA 62 53,1 0 2 17,1
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 16 14,9 0 16 148,5
KRAPINSKO-ZAGORSKA 56 44,7 2 4 31,9
LIČKO-SENJSKA 26 57,5 0 1 22,1
MEĐIMURSKA 30 27,3 0 26 0,0
OSJEČKO-BARANJSKA 58 20,9 0 5 93,8
POŽEŠKO-SLAVONSKA 62 91,4 1 7 73,7
PRIMORSKO-GORANSKA 122 42,9 3 5 24,6
SISAČKO-MOSLAVAČKA 13 8,7 0 70 33,6
SPLITSKO-DALMATINSKA 231 51,6 3 7 156,2
ŠIBENSKO-KNINSKA 18 18,0 0 3 69,9
VARAŽDINSKA 13 7,8 0 9 18,0
VIROVITIČKO-PODRAVSKA 40 53,2 2 16 119,6
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 63 40,8 0 8 103,6
ZADARSKA 32 19,0 1 18 47,6
ZAGREBAČKA 100 32,3 1 43 58,2
UKUPNO 1253 30,7 19 1 66,5Žarišta
 
Kontinentalna Hrvatska
U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji. Najviše 7-dnevne stope na dan 28. rujna zabilježene su u Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj te Karlovačkoj županiji. Novo grupiranje oboljelih zabilježeno je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a povezano je sa misama i obiteljski  proslavama vezanim uz primanje sakramenata. U Krapinsko-zagorskoj županiji nastavljaju se bilježiti oboljele osobe te njihovi kontakti vezani uz veće grupiranje na radnom mjestu, kao i oboljeli povezani s vjenčanjem u Međimurskoj županiji. Manja grupiranja zabilježene su u Gradu Zagrebu te Požeško-slavonskoj županiji , a vezana su uz igrače sportskih  klubova. U Krapinsko-zagorskoj županiji kod manjeg broja oboljelih. Grupiranje  povezano s javnim događajem zabilježeno je u Osječko-baranjskoj županiji, a s privatnom proslavom u Virovitičko-podravskoj županiji. U domu za starije u Sisačko-moslavačkoj županiji obolio je dio štićenika i djelatnika doma. Dio oboljelih uvezeni su slučajevi iz inozemstva te je veliki udio kontakta oboljelih osoba.
 
Primorska Hrvatska
I  u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a najveća 7-dnevna stopa na dan 28. rujna bila je u Ličko-senjskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj  županiji. Znatan skok u broju oboljelih dogodio se u Primorsko-goranskoj županiji nakon što se bolest proširila na štićenike doma za starije u toj županiji te je do trenutka pisanja ovog izvješća oboljelo 66 osoba iz te ustanove. Situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje je stabilna, nema zabilježenih većih grupiranja te je većina izvora zaraze kod oboljelih osoba povezana s radnim mjestom, a jedno manje grupiranje zabilježenoj je u sportskom klubu. Osim navedenog doma za starije u Primorsko-goranskoj županiji, veće grupiranje oboljelih povezano je s vjenčanjem u Ličko-senjskoj županiji. Značajan je udio oboljelih koji su kontakti ranije evidentiranih slučajeva.

Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana
 

U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 1254 osobe – otprilike jednak broj osoba ženskog (51,8%) i muškog spola. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnim skupinama ispod 7 godina, u kojima je i najmanji broj oboljelih te u dobnoj skupini 66+, u kojoj prevladavaju žene (60,7%)
 
Po dobnim skupinama – najmanje je oboljelo djece, 138 (11%). Od djece je najmanje je oboljelo mlađe od 1 godine, ukupno 3. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 69.
 
Odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 874 (69,7%). Udio oboljelih osoba starije životne dobi iznosi 19,3%.
 
Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan, osim porasta u osoba starije životne dobi s na 13,3% na 19,3% te blagog pada brojeva slučajeva u djece s  13,4% na 11%.
 
Cjelokupni prikaz nalazi se na slici 6. i u tablici 7.

Slika 6. Raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana po dobnim skupinama

Tablica 7. Dobno spolna raspodjela oboljelih u razdoblju 22.9.-28.9.2020 
Kategorija Dobna skupina Broj slučajeva muškarci Udio muškaraca Broj slučajeva žene Udio žena Ukupni zbroj po dobnim skupinama i kategorijama Udio dobnih skupina i kategorija u ukupnom broju slučaja
Djeca 0 3 100,0% 0 0,0% 3 138 0,2% 11%
1-6 18 72,0% 7 28,0% 25 2,0%
7-10 5 45,5% 6 54,5% 11 0,9%
11-14 14 46,7% 16 53,3% 30 2,4%
15-18 28 40,6% 41 59,4% 69 5,5%
Odrasli 19-30 102 47,4% 113 52,6% 215 874 17,1% 69,7%
31-40 94 51,6% 88 48,4% 182 14,5%
41-50 109 52,4% 99 47,6% 208 16,6%
51-65 137 50,9% 132 49,1% 269 21,5%
Stariji 66+ 95 39,3% 147 60,7% 242 242 19,3% 19,3%
UKUPNO   605 48,2% 649 51,8% 1254 100

Mjere

I dalje su kontinuirano na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije. Također, obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima.

Odluke stožera u prethodnom tjednu:
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije (25. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije (25. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (25. rujna 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac (25. rujna 2020.)
 • Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije (23. rujna 2020.)
 • Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije  (23. rujna 2020.)
 • Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi" (22. rujna 2020.)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca  (22. rujna 2020.) 

Preporuke HZJZ-a u prethodnom tjednu
 • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi – ver. 9 (28/09/2020)
 • Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija – ver. 4 (27/09/2020)
 • Ostvarenje prava na cijepljenje protiv gripe uz plaćanja (25/09/2020)
 • Kriteriji za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantene – Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene („samoizolacije“) (21/09/2020)
 • Uvjeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika (22/09/2020)

Preporuke i mjere na globalnoj i europskoj razini

Europa
Dana 10. kolovoza 2020. godine ECDC je objavio ažuriranu verziju procjene rizika: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh

ECDC ima dostupne dodatne dokumente i informacije: 
Broj slučajeva i 7 dnevna kumulativna incidencija COVID-19 potvrđenih slučajeva u svijetu mogu se naći na nadzornoj ploči ECDC-a: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
 
Austrija
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
 
Nizozemska
Government of the Netherlands - https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
National Institute for Public Health and the Environment - https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19
 
Njemačka
Rober Koch Institut - https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
 
Slovenija
(gov.si) – https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Slovenija - https://www.nijz.si/en
 
Ujedinjeno Kraljevstvo
gov.uk – https://www.gov.uk/coronavirus
NHShttps://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
  - 

Svijet
WHO pruža sveobuhvatne informacije i dokumente
WHO COVID-19-Dashboard: https://covid19.who.int/ i https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological Update and Weekly Operational Update i Weekly Surveillance Report: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports i https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report
 
Izvori informacija
https://www.hzjz.hr/
https://zdravlje.gov.hr/

Informacije o globalnoj epidemiološkoj situaciji
Na stranicama ECDC-a može se pronaći i saznati više o COVID-19 u drugim zemljama: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Regionalni ured WHO-a za Europu, Europska komisija i Europski opservatorij za zdravstvene sustave i zdravstvenu politiku imaju na raspolaganju COVID-19 Monitor odgovora zdravstvenog sustava (HSRM). Tu su dostupne informacije o europskim zemljama i načinima odgovora na ovu epidemiju. Fokus je na zdravstvenim sustavima i inicijativama za javno: https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx