Nužne epidemiološke mjere za područje Općine Đulovac

Slika /vijesti/GRB_SIVO.jpg

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije donesene su nužne epidemiološke mjere za područje Općine Đulovac.  

Nužne epidemiološke mjere za područje Općine Đulovac

Prvotna odluka, koja je stupila na snagu 26. rujna, izmijenjena je 6. te 20. listopada.  
Nužne epidemiološke mjere su: 
  • na svim vjerskim okupljanjima, uključujući mise, na području Općine Đulovac obvezno je pridržavanje svih epidemioloških mjera nošenja zaštitne maske za lice ili medicinske maske te vođenje evidencije prisutnih s osnovnim podacima (ime, prezime i broj telefona), ako je prisutno više od 50 osoba. Evidencije se čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju  potrebe predaju županijskoj epidemiološkoj službi;
  • ograničavaju se okupljanja na javnim površinama na najviše 10 osoba; 
  • na privatnim proslavama i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba. 

Zadužuje se stožer Općine Đulovac za pojačani nadzor propisanih epidemioloških mjera. 

Cijela Odluka dostupna je na poveznici.
6. listopada odluka je nadopunjena te je dostupna ovdje
Odluka od 20. listopada, koja je stupila na snagu 22. listopada, dostupna je ovdje.