Nužne epidemiološke mjere za područje Šibensko-kninske županije

Slika /vijesti/NEM-SB.jpg

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za ovo područje. 

Nužne epidemološke mjere, koje stupaju na snagu 12. studenog, su:
  • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 30 osoba na jednom mjestu, izuzev sportskih natjecanja na kojima se najveći dopušteni broj natjecatelja i službenih osoba određuje prema natjecateljskom propisniku za svako pojedino sportsko natjecanje
  • na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima, kino projekcijama i izložbama u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima može biti prisutno najviše 50 osoba uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
  • na vjerskim obredima u zatvorenim prostorima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4m2
  • ograničava se radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata do 22,00 sata
  • zabranjuju se posjeti korisnicima ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja
  • zabranjuju se izlasci korisnika ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja izvan prostora objekta i dvorišta, osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima
  • preporuka sportskim udrugama i drugim organiziranim skupinama koje ne sudjeluju u službenim natjecanjima da ne održavaju treninge, pripremne vježbe i rekreativne aktivnosti u zatvorenim prostorima
  • preporuka da se privatna okupljanja ne održavaju, a ako se održavaju da se ograniče na što manji broj povezanih kućanstava
  • preporuka da se sjednice predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju putem videokonferencije ili uz pomoć drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu
  • preporuka poslodavcima da organiziraju rad uz što veću međusobnu udaljenost radnika i uz održavanje fizičkog razmaka od najmanje 2 metra, kad god je to moguće.

Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju do 30. studenog 2020. 
Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera i dnevno izvještavanje Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije o pridržavanju propisanih mjera na njihovom području.
Cijela odluka dostupna je na poveznici

Ranije odluke za područje Šibensko-kninske županije:
Odluka od 30. rujna je dostupna na poveznici, izmjene Odluke od 14. listopada na poveznici, a izmjene odluke od 20. listopada, koje stupaju na snagu 22, listopada na poveznici