Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Slika /vijesti/GRB_SIVO.jpg
Ovom se odlukom nalaže županijskim stožerima civilne zaštite da, radi kontrole provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na njihovom području, formiraju timove za kontrolu provedbe Uputa.

U navedene timove županijski stožeri civilne zaštite dužni su imenovati:
  • županijskog pročelnika ili njegovog zamjenika nadležnog za zdravstvo i/ili socijalnu skrb
  • socijalnog radnika kojeg odredi ravnatelj nadležnog centra za socijalnu skrb u pojedinoj županiji
  • sanitarnog inspektora
  • službenika Ravnateljstva civilne zaštite.

Koordiniranje rada timova obavlja epidemiolog županijskog Zavoda za javno zdravstvo ili drugi djelatnik Zavoda odgovarajuće zdravstvene struke. Formirani timovi dužni su kontrolirati provedbu Uputa:
  • u domovima za starije i nemoćne čiji je osnivač Republika Hrvatska
  • u domovina za starije i nemoćne čiji su osnivači županije
  • u obiteljskim domovima za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe
  • u privatnim domovima za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom
  • kod drugih pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi.

U slučaju uočenih propusta i nedostataka timovi su dužni zatražiti žurno otklanjanje uočenih propusta i nedostataka, a uočene propuste i nedostatke evidentirati u zapisniku. Ako su propusti i nedostaci takve prirode da se ne mogu žurno otkloniti te su zbog uočenih propusta i nedostataka ugroženi životi i zdravlje korisnika i radnika, tim je dužan odmah obavijestiti županijski stožer civilne zaštite, koji o tome odmah obavještava Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležna tijela državne uprave.

Odluka se primjenjuje od 7. rujna, a dostupna je na poveznici.