Preporuke Sveučilišta u Zagrebu o radu

Slika /vijesti/Fakulteti.jpg

Rektor Sveučilišta u Zagrebu donio je Preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu. 

Uz opće mjere prema preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu preporučuje se:
  • smanjenje fizičkih kontakta osobito na udaljenosti manjoj od 2 metra
  • smanjenje radnih sastanaka na kojima sudjeluje veći broj ljudi te pojačano korištenje komunikacije putem video veze, telefona ili e-maila
  • vođenje računa o kontaktima s kojima su bili u bliskoj komunikaciji unutar 48 sati kako bi mogli prenijeti podatke epidemiolozima bude li potrebno
  • održavanje standarda čišćenja osobnog radnog prostora i pridržavanje higijenskih mjera prema preporukama HZJZ

Sveučilište i sastavnice moraju na vidljivim mjestima izložiti pravila za pranje ruku i održavanje osobne higijene prema preporukama HZJZStručnim službama Sveučilišta u Zagrebu preporučuje se upućivanje građana na korištenje komunikacije putem telefona ili e-maila te navođenje vremenskog perioda u kojem se kontakt može ostvariti. Radni prostori Sveučilišta i sastavnica trebaju se čistiti prema protokolu koji propisuje HZJZ te se moraju se osigurati dovoljne količine sapuna, papirnatih ubrusa i dezinfekcijskih sredstva.

Preporuka za Studentski centar i sigurnost u restoranima je organizirati rad u restoranima javne prehrane na način da su djelatnici leđima okrenuti jedni od drugih na uzastopno postavljenim stolovima uz po jedno slobodno mjesto između dvije osobe. Osoblje koje servira hranu treba nositi zaštitne maske i rukavice.

Priprema dodatnih preventivnih mjera 
Uz preporuke Sveučilišta o radu donesene su i preporuke za pripremu dodatnih preventivnih mjera za slučaj potrebe. Prema navedenim mjerama Kadrovska služba Sveučilišta i sastavnica dužna je prikupiti brojeve telefona i adrese svih djelatnika, a Sveučilište i sastavnice trebaju imenovati koordinatore koji će nadgledati izvršavanje preporuka i kojima se djelatnici mogu obratiti s pitanjima.
Voditelj središnje službe na Sveučilištu i voditelji službi/ureda na sastavnici trebaju sastaviti listu djelatnika, prema kriterijima rizičnosti i nužnosti.

Kriterij rizičnosti:
  • Djelatnici – kronični bolesnici, trudnice i stariji od 60 godina
  • Djelatnici koji imaju djecu i/ili skrbe o starijim roditeljima odnosno starijim članovima obiteljiKriterij nužnosti:
  • Djelatnici čija je prisutnost na radu neophodna za obavljanje pojedine vrste posla
  • Djelatnici kojima se mogu osigurati preduvjeti za rad od kuće
  • Djelatnici koji stanuju u blizini radnog mjesta, a da ne moraju koristiti javni prijevoz za dolazak na posao
  • Djelatnici koji posjeduju privatni automobili kojim bi mogli dolaziti na posao uz osiguranje parkirnog mjesta.

Voditelji dostavljaju Upravi sastavljene liste te Rektor/dekan definira listu nužnog osoblja koju će podijeliti u dvije grupe djelatnika koji mogu, jedan neovisno o drugom, osigurati kontinuirano obavljanje posla. Ukoliko se pokaže potreba za uvođenjem mjere rada sa smanjenim brojem djelatnika, grupe će raditi izmjenično dva tjedna te se neće smjeti fizički susresti, a radni prostor će se dezinficirati između smjena.

Sveučilište i sastavnice će provesti analizu mogućnosti rada od kuće te za utvrđeno obavljanje poslova osigurati djelatnicima odgovarajuću opremu odnosno pristup.