Promjene u načinu rada na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Slika /vijesti/Veterina.jpg

Pogledajte kako rade, kada doći s ljubimcem i koja su pravila u čekaonicama Veterinarskog fakulteta.

AŽURIRANO 1. SVIBNJA 


OD 4. SVIBNJA 2020.

Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 

Radno vrijeme: PON – PET 9:00-11:00 i 16:00-18:00, SUB (dežurstvo) 9:00-11:00 i 16:00-18:00, NED (dežurstvo) 9:00-11:00
 
Osim hitnih pacijenata primaju se i pacijenti upućeni na specijalističke preglede i elektivne kirurške zahvate. Pacijenti upućeni na specijalistički pregled trebaju imati uputnicu veterinara. Pacijenti se primaju po posebnom režimu ulaska u čekaonicu, tako da u čekaonici boravi najviše do pet pacijenata s vlasnicima. Posjeti stacionarnim pacijentima nisu dozvoljeni.
 
Klinika za porodništvo i reprodukciju
Radno vrijeme: PON - PET 9:00-11:00 i 16:00-18:00, SUB (dežurstvo) 9:00-11:00 i 16:00-18:00, NED (dežurstvo) 9:00-11:00

Osim hitnih pacijenata primaju se i pacijenti upućeni na specijalističke preglede i elektivne kirurške zahvate. Pacijenti upućeni na specijalistički pregled trebaju imati uputnicu veterinara. Tijekom radnog vremena pacijenti se primaju tako da u čekaonici borave najviše dva pacijenta s vlasnicima. Posjeti stacioniranim pacijentima nisu dopušteni

Klinika za unutarnje bolesti
Radno vrijeme: PON – PET 9:00 -11:00 i 16:00-18:00, SUB (dežurstvo) 9:00-11:00 i 16:00-18:00, NED (dežurstvo) 9:00-11:00

Uz hitne pacijente započinje se s prijemom pacijenata na specijalističke obrade. Trijaža pacijenata provodi se ispred ambulante Klinike, a u čekaonicu se uvodi isključivo jedan pacijent s vlasnikom.
 
Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
Radno vrijeme: PON – PET 9:00 – 11:00 i 16:00 – 18:00, SUB (dežurstvo) 9:00 – 11:00 i 16:00 – 18:00, NED (dežurstvo) 9:00 – 11:00.

Od 4. svibnja započinje se s prijemom svih pacijenata kojima je potrebna rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, uključujući i CT dijagnostiku. Pacijenti koji se primaju izvan sustava Sveučilišne veterinarske bolnice prethodno se trebaju naručiti telefonski, za radnog vremena Zavoda, na brojeve 01 2390 401 i 01 2390 405.

Ambulanta za fizikalnu terapiju do daljnjega je zatvorena.


Sve ostale detalje pogledajte na stranici Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.