Nužne epidemiološke mjere za Zagrebačku županiju

Nužne epidemiološke mjere za Zagrebačku županiju

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije uvode se nužne epidemiološke mjere za ovo područje, čije se trajanje određuje do 21. ožujka 2021. 

Nužne epidemiološke mjere su: 
 • organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja posebnih epidemioloških mjera;
 • na svim društvenim i drugim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, sportska natjecanja i druga okupljanja) obvezno je pridržavanje epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
 • obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra;
 • omogućavanje korisnicima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi (domovi za starije i dr.) odlazak u obitelj na vrijeme duže od 5 dana, uz obvezu dostave negativnog nalaza na SARS-CoV-2 te provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka kod pružatelja usluge (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.)*;
 • izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u vanjski prostor pružatelja usluga (okućnice, terase i sl.) dopušteni su uz obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski te uz pridržavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara*;
 • provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana i sl.)*;
 • posjete korisnicima pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi dopuštene su samo u vanjskim prostorima pružatelja usluga, s time da je trajanje posjeta vremenski ograničeno i organizirano prema unaprijed utvrđenom rasporedu, uz uvjet da su i korisnici i posjetitelji obvezni koristiti maske za lice ili medicinske maske i održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar;
 • posjete korisnicima pružatelja usluga u sustavu socijalne skrbi dopuštene su iznimno u unutarnjim prostorijama kada iz objektivnih razloga posjet nije moguće organizirati u vanjskim prostorima (npr. nepokretnim korisnicima), s time da je trajanje posjeta vremenski ograničeno prema unaprijed utvrđenom rasporedu, uz uvjet da su posjetitelji obvezni koristiti maske za lice ili medicinske maske i jednokratne ogrtače i nazuvke;
 • izlazak izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi dopušten je iznimno samo kada postoje epidemiološki prihvatljivi razlozi ili kada je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima*.
   
*Nužne epidemiološke mjere iz stavka 1. podstavaka 4., 5., 6. i 9. ne odnose se na udomiteljske obitelji.
 
Dodatne mjere opreza prilikom povratka kod pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi ne odnose se na odlazak u dnevnu bolnicu, hemodijalizu ili specijalističko-konzilijarne preglede ta na korisnike koji su preboljeli COVID-19 unutar 90 dana od početka bolesti i na korisnike kojima je prošlo 14 dana od cijepljenja drugom dozom cjepiva.
 
Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke stupaju na snagu 22. veljače, a određuju se u trajanju do 21. ožujka 2021. Odluka je dostupna na poveznici


Ranija Odluka za Zagrebačku županiju dostupna je na poveznici