O prevenciji

Čuvajući svoje zdravlje čuvate zdravlje drugih, posebno ugroženih skupina, a to su starije osobe i kronični bolesnici.
Pratite aktualne preporuke Ministarstva zdravstva, a u slučaju da primijetite simptome bolesti kod sebe ili bliskih osoba, javite se epidemiološkoj službi svoje županije

Nemojte sami odlaziti liječniku bez prethodne telefonske provjere!