Informativni materijali o trudnoći, porodu i dojenju

Informativni materijali o trudnoći, porodu i dojenju

Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s udrugom Roda pripremio je informativne grafike o koronavirusu. 

Infografike Trudnoća i koronavirus, Porod i koronavirus te Dojenje i koronavirus pripremljene su koristeći najnovije znanstvene dokaze dostupne u ovom trenutku (listopad 2020.).

Materijale možete preuzeti na sljedećim poveznicama:
Infografike na engleskom, romskom (čib), bajaško-rumunjskom, farsi i arapskim jezicima dostupne su na poveznici

Za više informacija o korištenju infografika kao i prijevoda, kontaktirajte [email protected] ili [email protected]