Preporuke za provođenje državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika tijekom epidemije koronavirusa

Slika /slike/exam.jpg

Tko ima, a tko nema pravo pristupiti ispitu, proces provođenja ispita i dezinfekcija prostora. 

Tko ima, a tko nema pravo pristupiti ispitu. Državnom stručnom ispitu za prioritetne grupe polaznika tijekom epidemije koronavirusa može pristupiti isključivo kandidat koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, što se može očitovati sljedećim simptomima: povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.

Državnom stručnom ispitu ne može pristupiti osoba koja se nalazi pod zdravstvenim nadzorom, tj. ako je u samoizolaciji.

Jedino se prethodna dva kriterija primjenjuju kao zdravstvena diskvalifikacija za pristupanje ispitu, odnosno ne može se od kandidata zahtijevati da prilože negativan rezultat testiranja na SARS-CoV-2.

Osobama koje udovoljavaju spomenutim uvjetima potrebno je omogućiti nesmetano polaganje državnog stručnog ispita u najranijem mogućem roku, bez posljedica na njihovu štetu.

Ispitni prostor i dolazak kandidata. Mjesto održavanja ispita i pripadajuće prostorije potrebno je prije dolaska temeljito oprati i ako je moguće dezinficirati, uključujući i sanitarne prostorije. Neposredno prije dolaska kandidata preporučuje se i prozračivanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježeg zraka).
Dolazak kandidata na ispit treba organizirati na način da se ne grupiraju pri dolasku (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Kandidate treba prije njihova dolaska upozoriti da trebaju ponijeti pribor koji im je potreban za ispit (posebno pisaći pribor) i da sebi prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu.

Anketiranje kandidata. Na ulazu u ustanovu kandidati se prozivaju jedan po jedan i uručuje im se kratka anketa s pitanjima:
•            Ime, prezime i potpis

1.           Imate li bilo kakve znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati: povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa?
2.           Je li Vam propisana mjera samoizolacije?
 
Kandidat ispunjava anketu koristeći isključivo vlastitu olovku.
Za ovakav prihvat kandidata i prikupljanje anketa potrebno je zadužiti jednu osobu koja nosi masku i ima rukavice koje skida i odbacuje u koš za smeće s poklopcem nakon što postupak završi. Potom treba dobro oprati ruke tekućom toplom vodom i sapunom u trajanju od 20 sekundi.

Dopuštanje ulaska kandidatima. Nakon potpisivanja obrasca i ako su odgovori na oba pitanja negativni, osobi se dopušta pristup ustanovi.
Na ulazu u ustanovu treba smjestiti dozator s dezificijensom kako bi svaki kandidat mogao dezinficirati ruke. Kandidat potom nastavlja ravno u prostoriju gdje se nalazi ispitna komisija.

Kretanje kandidata. Kretanje kandidata u ustanovi nastojat će se organizirati na način da kandidat, ako to nije nužno, sam ne otvara ni ne zatvara vrata.

Održavanje ispita. Usmeni dio ispita održava se na način da se u prostoriji nalazi ispitna komisija s najmanjim mogućim brojem članova koji sjede na udaljenosti od 2 metra jedan od drugog. Osim toga, kandidat sjedi na udaljenosti od najmanje 2 metra od članova ispitne komisije. Trajanje usmenog dijela ispita treba skratiti na najmanju moguću mjeru.

Pismeni dio ispita provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće, s otvorenim prozorima. Kandidate na stolu treba dočekati u kuverti zatvoren test, kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Kandidati ulaze jedan po jedan na način da prvi kandidat koji uđe sjeda za najudaljenije mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Razmak među kandidatima i s ispitnom komisijom treba biti najmanje 2 metra. Trajanje pismenog dijela ispita treba također svesti na najmanju moguću mjeru.

Izlazak kandidata. Po završetku testa, kandidat ostavlja dovršeni test u kuverti na stolu gdje ga je i pisao. Preporučuje se da se izlazak kandidata iz prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan i to prvi izlazi kandidat najbliže vratima. Pri izlasku iz ustanove kandidati dezinficiraju ruke na dozatorima s dezificijensima koji se nalaze na ulazu/izlazu iz ustanove.

Čišćenje prostora nakon ispita. Po obavljenom ispitu, prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale [kvake, stolovi i slično] peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 15-tak minuta).

Nošenje maski. Ako se provođenje ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod kandidata i članova ispitne komisije nije nužno ali se preporučuje.


Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke
  • Preporučeno je da se prije korištenja dezinficijensa, ruke operu sapunom i toplom vodom, posebice kad su vidljivo zaprljane (postupak pranja traje 20 sekundi).
  • U slučaju da nema mogućnosti pranja ruku sapunom i vodom, potrebno ih je dezinficirati dezinficijensom za ruke.
  • Sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).
  • Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.
  • Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osigurao novi.