Upute za rad škola radi ispravljanja negativnih ocjena i produžene nastave

Slika /vijesti/Popravniupute.jpg

Važno je da roditelji/ skrbnici, učenici i djelatnici budu upoznati s ovim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

Upoznavanje s uputama
Važno je da roditelji/skrbnici, učenici i djelatnici budu upoznati s ovim uputama. Telefonom ili na drugi primjeren način Uprava obavještava roditelje i učenike o sljedećem:
 • učenik ne treba doći u školu ako ima simptome akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), te ako mu je izrečena mjera samoizolacije ili ako je učenik obolio od COVID-19. Učeniku se svaki dan kod kuće prije polaska u školu vrijednost izmjerene tjelesne temperature upisuje u bilježnicu, što nastavnik provjerava
 • kod neodgodivih aktivnosti i aktivnosti koje se ne mogu nadoknaditi u nekom drugom odgovarajućem terminu, u slučaju da će se raditi o učeniku kojem je izrečena mjera samoizolacije, razradit će se posebni epidemiološki uvjeti pod kojima će se omogućiti uključivanje učenika u predmetne aktivnosti.
Ne preporučuje se da se uzima izjava od roditelja ili učenika radi uključivanja u školu vezano za ove upute. Roditeljima i učeniku treba omogućiti naknadno uključivanje u školu. U svim objektima važno je provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze.

Fizičko udaljavanje
Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje (fizički razmak).
 
Higijena ruku
Važno je omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun, a jednako je efikasna voda svake temperature ako se koristi sapun. Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.

Dezinfekcija ruku
Prednost ima pranje ruku. Na ulazu u školu te u školi na nekoliko lako dostupnih mjesta treba postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku školske djece i odraslih s uputom za korištenje. Dezinficijense ne koriste djeca ako imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens izaziva nelagodu kod djece. Također, upotrebu dezinficijensa kod učenika svakako treba ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu te se nikako ne treba primijeniti više od 2-3 puta dnevno.

Organizacija rada s učenicima
Boravak u školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način:
 • uključivanje približno između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini) no uzima se u obzir da se ovaj razlog dolaska u školu ne odnosi na svu djecu te da će broj djece u razrednom odjelu ipak biti manji,
 • koliko je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) učenika iz jedne odgojno- obrazovne skupine s drugim učenicima i odraslim osobama,
 • svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj prostoriji,
 • školske klupe razmiču se tako da učenici sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 m), ali opet tako da svi učenici koji trebaju budu uključeni u školu.
Organizacija prostora
Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa učenika:
 • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),
 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,
 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,
 • prehranu je moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte uz naznaku da razmak između učenika treba biti najveći moguć s obzirom na broj učenika i veličinu blagovaonice) ili je prehranu moguće organizirati u prostoriji u kojoj borave učenici na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije.
 • izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok učenici borave u njoj,
 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum; prolaz se organizira tako da u isto vrijeme prolaze učenici i nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje učenika da u prolazu ne dotiču površine ili predmete,
 • korištenje toaleta treba organizirati na način da se pojedini učenik drži na udaljenosti koliko je moguće od učenika (primjerice, ako je toalet manje površine učenik može pričekati izvan toaleta da drugi učenik izađe); također je potrebno poticati učenike na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.

Đačka oprema
Učenike se savjetuje da pokušaju koliko je moguće i primjereno dobi ne dijeliti svoje stvari s drugim učenicama. Učenik sa sobom donosi i odnosi svoju torbu/potreban pribor.

Ulazak u škole
U školu učenici dolaze i odlaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije. Roditelji ne ulaze u školu osima ako je to nužno, primjerice radi dogovora s djelatnicima škole o obrazovnim postignućima i drugim pitanjima vezanim uz nastavak obrazovanja svoga djetetu. Roditelju se preporuča da u školi nosi masku.

Postupanje učenika po ulasku u školu
Za učenike viših razreda osnovne škole i učenike srednjih škola nisu nužne papuče.
 
Ulazak i dostava u školu, provjetravanje prostorija, čišćenje prostora, dezinfekcija mobitela provodi se kao u osnovnim uputama za škole.

Maske za lice
Djeca ne nose masku. Odrasle osobe i adolescenti mogu nositi masku ali nije obavezno. Posebno se maska ne nosi ako smeta kod nastavnog procesa i ocjenjivanja učenika.

Rukavice
Ne preporučuje se nošenje rukavica. Prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku.
 
Kod mjerenja temperature, praćenje pojave simptoma i sumnje na COVID-19 postupa se identično kao i inače u radu škola sukladno uputama. 

Djeca s teškoćama također mogu neometeno sudjelovati u ovoj nastavi kao što je navedeno u osnovnim uputama za škole.

Upute za čišćenje i dezinfekciju
 • Bez oboljelih od COVID-19 - ovdje 
 • Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 - ovdje 
Sve što trebate znati o pranju ruku za zaštitu od koronavirusa - ovdje