Preporuke u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima

Preporuke u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u djelatnosti multipleks kina u trgovačkim centrima. 

Opće preporuke 

Vidljive obavijesti
Na ulazu u prostor ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 
Pojačana osobna higijena
Potrebno je izbjegavati rukama dodirivati usta, nos, oči i lice.
 
Dezinfekcija ruku

Na ulazu u prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu posjetiteljima i osoblju treba biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke (npr. na bazi 70% alkohola ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem) i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku. Osoblje treba voditi brigu da dozator pravovremeno opskrbljuju novim količinama dezinfekcijskog sredstva kako bi ga uvijek bilo dovoljno.
 
Kašljanje/kihanje
Kod kašljanja i kihanja usta i nos prekrivaju se laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.
 
Posuđe
Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Osoblje treba prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura, izmjerena u jutarnjim satima kod kuće, viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine. Svim posjetiteljima se također preporučuje da prije izlaska iz kuće izmjere tjelesnu temperaturu te otkažu dolazak u slučaju povišene temperature ili bilo kojih znakova bolesti.
 


Održavanje projekcija 


Fizička udaljenost
Za cijelo vrijeme boravka u prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba (posjetitelja i osoblja) od 1,5 metra ili jednog mjesta unutar dvorana.
 
Veličina prostora
Organizacija projekcija moguća je isključivo u dvoranama koje mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati propisana fizička udaljenost prilikom ulaska, izlaska te kretanja i boravka u prostoru.
 
Označavanje mjesta
Preporučuje se prodaju ulaznica obavljati na način da između pojedinih individualnih posjetitelja odnosno skupina posjetitelja i drugih individualnih posjetitelja odnosno skupina posjetitelja bude udaljenost od jednog sjedećeg mjesta. Između članova skupine posjetitelja ne treba se pridržavati navedene udaljenosti (primjerice članovi obitelji sjede jedan do drugog, no isti su udaljeni jedno sjedeće mjesto od drugih posjetitelja). Preporučuje se ograničiti ulazak u dvoranu na najviše onoliko posjetitelja koliko ima označenih sjedećih mjesta. U zatvorenom prostoru preporučuje se omogućiti isključivo sjedeća mjesta.
 
Ograničenje ukupnog broja posjetitelja
Najveći broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u dvorani, organizator će odrediti sukladno veličini prostora i vrsti događaja, te posebnim preporukama. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima ili organizaciji događaja s većim brojem
sudionika zatražit će odobrenje od ministarstva nadležnog za kulturu, a koje će po potrebi konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Sva događanja kao i planirani broj sudionika ovisit će o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
 
Ulazak i izlazak
Preporučuje se udaljenost među posjetiteljima od najmanje 1,5 metra ili jednog sjedećeg mjesta unutar dvorana kod ulaska, kretanja i izlaska. Preporučuje se da se izlazak posjetitelja organizira tako da izlaze jedan po jedan i to na način da prvi izlazi posjetitelj najbliže izlazu. Posjetitelje treba podsjetiti da i nakon završetka programa drže distancu, da se ne zadržavaju u skupinama i ne ostvaruju bliske kontakte jedni s drugima. Također, preporučuje se planiranje projekcija na način da na jednoj lokaciji (trgovačkom centru) ne započinju u isto vrijeme kako bi se samnjio broj ljudi istovremeno prisutan izvan dvorana, u zajedničkom prostoru multipleksa.
 
Evidencija posjetitelja
Preporučuje se vođenje evidencije posjetitelja putem sustava on line prodaje ulaznica, odnosno prodaje na blagajnama. Za potrebe vođenja evidencije prikupljat će se osnovni podaci i to za on line kupnju: ime i prezime i mail adresa (obzirom da se ista ostavlja pri kupnji on line ulaznice ) a za kupnju na blagajni broj telefona posjetitelja.

Prodaja i poništavanje ulaznica
Preporučuje se omogućavanje i poticanje internetske prodaje ulaznica s kojima će posjetitelji direktno ulaziti u prostor. U slučaju potrebe za blagajnama i fizičkom prodajom ulaznica preporučuje održavanje dovoljne udaljenosti između blagajnika i posjetitelja ili postavljanje zaštitne pregrade te osiguravanje beskontaktnog plaćanja. Blagajnicima i osobama koje poništavaju ulaznice preporučuje se nošenje maski i češća dezinfekcija ruku.
 
Prodaja i posluživanje hrane i pića
Obavlja se prema Preporukama za sprječavanje infekcije u ugostiteljskim objektima koje su dostupne na sljedećoj poveznici.
 
Maksimalna zaštita posjetitelja i zaposlenika
Prilikom interakcije s posjetiteljima osoblju treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.
 
 

Pojačana higijena prostora i pribora za posjetitelje 

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtara i posvetiti pozornost održavanju pravilne brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 
Veličina prostora
Organizacija izvedbi, programa i manifestacija moguća je isključivo u prostorima koji mogu udovoljiti tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se mogu poštivati ove mjere.
 
Čišćenje prostora
Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake izvedbe i programa, a najmanje dvaput dnevno.
 


Upute za čišćenje i dezinfekciju 

Bez oboljelih od COVID-19 - ovdje
Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 - ovdje