Preporuke za proizvodnju i snimanje audiovizualnih i glazbenih sadržaja tijekom epidemije bolesti COVID-19

Slika /vijesti/microphone-2130806_1280.jpg

Preporuke za proizvodnju audiovizualnih i glazbenih sadržaja.

1.Opće preporuke 

Vidljive obavijesti. Za osoblje koje ulazi u studio ili na set prije ili neposredno nakon ulaska na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i  mjera fizičkog distanciranja u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

Dezinfekcija ruku. Na ulazu u studio ili na set kao i na više mjesta u radnom prostoru potrebno je osigurati dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugim sredstvom dokazanog virucidnog djelovanja za ruke, uz istaknutu obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri dolasku i tijekom rada.

Fizička udaljenost. Ako je to moguće, potrebno je osigurati prostornu udaljenost od 1,5 metra prilikom rada i međusobne komunikacije. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za izvedbe na kojima nije moguće održavati fizičku udaljenost, preporučuje se da uvijek iste osobe odrade izvedbu.

Zaštitna oprema. Preporučuje se korištenje zaštitne maske preko usta i nosa tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim u trenutku izvedbe. Tehničkom i ostalom osoblju preporučuje se nošenje maski i rukavica te im treba na raspolaganju biti dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.
 

2. Zaštita umjetnika, zaposlenika i osoblja 

Nadzor nad zdravstvenim stanjem umjetnika, zaposlenika i osoblja svakodnevnim mjerenjem temperature. Prije dolaska na snimanje, umjetnici, djelatnici i osoblje će kod kuće u jutarnjim satima izmjeriti temperaturu te neće doći na posao ako je ona viša od 37,2ºC i/ili ako imaju respiratorne tegobe. Kod povišene temperature i/ili respiratornih tegoba s povišenom temperaturom ili bez nje, telefonski će se javiti poslodavcu i nadležnom liječniku obiteljske medicine te neće dolaziti na posao dok se ne utvrdi razlog respiratornih smetnji ili povišene temperature.

Broj osoba. U studiju ili na setu treba biti najmanji mogući broj osoba u isto vrijeme, ali opet dovoljan za provođenje radnih aktivnosti. Ako je to moguće, rad je potrebno organizirati u više smjena na način  da  između  smjena  bude  stanka  u  trajanju  od  pola  sata  koji  će  se  iskoristiti  za  čišćenje  i dezinfekciju prostora i radnih površina. Potrebno je regulirati dolazak i odlazak umjetnika, zaposlenika i osoblja, poštujući mjere fizičke udaljenosti, najbolje odvojeno, jedan po jedan, uz izbjegavanje bliskih kontakata.
 
Snimanje s publikom. Ako se snimanje odvija uz nazočnost publike, u studiju ili na setu treba biti najmanji potreban broj osoba u publici, uz poštovanje preporučene fizičke udaljenosti od 1,5 metra. Na snimanja koja se odvijaju uz prisustvo publike odgovarajuće se primjenjuju  Preporuke za tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnihsprječavanje zaraze COVID-19 programa i manifestacija.

Evidencija. Za svako snimanje potrebno je uspostaviti sustav vođenja evidencije osoba koje su na snimanju radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2, pri čemu će se prikupljati osnovni podatci: ime, prezime, datum rođenja i broj telefona. Snimanja se smiju održavati samo sukladno rasporedu i s točno onim umjetnicima, zaposlenicima i osobljem koje je navedeno u rasporedu.

Higijena ruku. Higijena ruku održava se pranjem ruku sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi, a kada to nije moguće, korištenjem dezinfekcijskih sredstava koja sadrže 70% alkohola ili drugih sredstava dokazanog virucidnog djelovanja za ruke.

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te treba dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posuđe. Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.
  

3.Čišćenje i održavanje 

Prozračivanje. Sve unutarnje prostorije potrebno je učestalo prozračivati. Korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja u zatvorenim je prostorima potrebno što je više moguće izbjegavati.

Čišćenje i održavanje radnih prostora. Radne površine koje se često dodiruju potrebno je učestalo čistiti i dezinficirati prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - ovdje

Čišćenje i održavanje opreme. Čišćenje i dezinfekcija kostima, rekvizita i ostale opreme, a osobito audio- i videoopreme koju koristi veći broj osoba (slušalice, mikrofoni i sl.), provodi se nakon svakog korištenja.

Sanitarni čvorovi. Potrebno je osigurati učestalije čišćenje, dezinficiranje i prozračivanje sanitarnih čvorova. Osoblju koje koristi toalet potrebno je omogućiti odgovarajuću higijenu i dezinfekciju ruku.
  

4.Napomene

Ovisno o djelatnostima obuhvaćenim proizvodnjom sadržaja odgovarajuće se primjenjuju ostale preporuke HZJZ-a za svako od područja (npr. Preporuke za rad ugostiteljskih objekata u dijelu prehrane na setu i cateringa, Preporuke za rad kozmetičkih salona tijekom epidemije bolesti COVID-19 i Preporuke za rad frizerskih salona i brijačnica tijekom epidemije bolesti COVID-19 za sektor šminke i maske).