Upute za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Slika /slike/adult-biology-chemical-chemist-356040.jpg

Uputa se odnosi na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj, organizirano stanovanje, boravak, savjetovanje i pomaganje, ranu intervenciju, psihosocijalnu podršku, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), pomoć u kući, osim smještaja u obiteljskom domu koji je propisan Uputom za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 8. svibnja 2020.

SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ ILI ORGANIZIRANO STANOVANJE Zajedničke preporuke

Prijam novih korisnika 

Smještaj novog korisnika se realizira uz prethodno potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, nije mu izrečena mjera samoizolacije, nema respiratorne simptome, nije bio u kontaktu s drugim korisnicima, radnicima ili članovima kućanstva kojima je izrečena mjera samoizolacije.
 
Novim korisnicima koji odlaze na hemodijalizu, kemoterapiju i sl. potrebno je osigurati smještaj u jednokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi u koju se smještava korisnika koji također odlazi na hemodijalizu, kemoterapiju i sl. u istu zdravstvenu ustanovu ako je moguće organizirati, ili poduzimanje pojačanih mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19.
 

Starije osobe:

 
Prilikom prijama na smještaj ili organizirano stanovanje nije potrebno provoditi sve mjere samoizolacije u trajanju od 14 dana. U trajanju od 14 dana preporuča se osigurati smještaj u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi ili u sobi sa što manjim brojem korisnika (ovisno o mogućnosti pružatelja usluge). Svim novoprimljenim korisnicima potrebno je mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te pozorno pratiti eventualnu pojavu respiratornih simptoma. Potrebno je omogućiti korištenje toalete i drugih zajedničkih prostorija te svih vanjskih prostora na način da korisnik dolazi u kontakt s ograničenim brojem korisnika, članova kućanstva i djelatnika pružatelja usluge te uz održavanje distance od 1,5 m. U situacijama kada nije moguće održavati distancu od 1,5 m, korisnik može koristi masku. Distanca i upotreba maske nije potrebna u donosu na osobe s kojima korisnik dijeli sobu ili je zbog drugih nezaobilaznih okolnosti u bliskom kontaktu. Testiranje novih korisnika na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od prijma provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature.
 

Posjete korisnicima 

Prilikom posjete odraslim korisnicima preporuča se:
 
 • primjena odgovarajućih metoda procjene i kontrola rizika od epidemije COVID-19 sukladno standardu kvalitete broj 17. Sigurnost i zaštita, 
 • poduzimanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19,
 • ulazak posjetitelja u udomiteljsku obitelj ili stambene jedinice gdje se pruža socijalna usluga organiziranog stanovanja isključivo sa zaštitnom maskom, uz prethodnu dezinfekciju ruku,
 • mjerenje tjelesne temperature te ako posjetitelj nema respiratorne simptome;
 • o posjetama se vodi evidencija, 
 • ograničavanje broja istovremenih posjeta prema prostornim uvjetima i mogućnostima udomiteljske obitelji ili stambene jedinice gdje se pruža socijalna usluga organiziranog stanovanja, a kako bi se osiguralo pridržavanje mjera, 
 • preporučuje se organizacija posjeta u vanjskom prostoru (okućnici) udomiteljske obitelji ili stambene jedinice gdje se pruža socijalna usluga organiziranog stanovanja, kao i izlasci s posjetiteljima izvan prostorija pružatelja usluge za pokretnije korisnike, a za nepokretne korisnike dopustiti najviše jednog posjetitelja u sobi korisnika uz strogo pridržavanje mjera (obvezna dezinfekcija ruku, zaštitna maska), 
 • obvezno evidentiranje svih posjetitelja pri dolasku i odlasku. 
Prilikom posjete članova obitelji i prijatelja djece smještene u udomiteljskim obiteljima i organiziranom stanovanju preporuča se higijena ruku.
 

Samostalno kretanje korisnika izvan prostorija i okućnice 

Omogućeno je samostalno kretanje korisnika izvan prostorija i okućnice pružatelja socijalne usluge uz pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19.
 
Preporuča se da starije osobe i osobe s invaliditetom izbjegavaju posjećivanje i ulaženje u prenapučena javna područja ili mjesta (korištenje javnog prijevoza ili odlazaka u trgovine u vrijeme najvećih dnevnih gužvi).
 

Jednodnevni ili višednevni odlasci u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. 

Omogućuje se odlazak u obitelj, na izlete, ljetovanja i sl. te organizacija istih od strane pružatelja socijalnih usluga uz poduzimanje i pridržavanje mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19.
 
Preporuča se da starije osobe i osobe s invaliditetom izbjegavaju odlaske na izlete i ljetovanja u organizaciji drugih organizatora, te za veći broj korisnika koristeći javni prijevoz.
 

Povratak kod pružatelja socijalne usluge 

Prilikom povratka korisnika iz obitelji, ljetovanja, bijega i sl. osigurava se potpisivanje izjave o tome da korisnik nema simptome COVID-19, ni respiratorne simptome, te da niti jedan član njegova kućanstva nije u samoizolaciji niti je bio u kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19.
 
Testiranje na SARS-CoV-2 unutar 14 dana od povratka provodi se u slučaju da korisnik razvije respiratorne simptome ili kod povišene tjelesne temperature sukladno odluci izabranog liječnika obiteljske medicine.
 
Korisnicima koji odlaze na hemodijalizu, kemoterapiju i sl. potrebno je osigurati smještaj u jednokrevetnoj sobi ili dvokrevetnoj sobi u koju se smještava korisnika koji također odlazi na hemodijalizu, kemoterapiju i sl. iz iste zdravstvene ustanove ili poduzimanje pojačanih mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19.
 
Nakon dugotrajnog bolničkog liječenja starijih osoba osim provođenja testiranja na SARS-CoV-2 i primitka negativnog nalaza korisnika se smještava u izdvojeni smještaj (u jednokrevetnoj sobi) u trajanju od 14 dana kod pružatelja socijalne usluge. Ako tijekom izdvojenog smještaja korisnik razvije simptome koje upućuju na COVID-19 potrebno je ponoviti testiranje na SARS-CoV-2.
 

Dostava namirnica i ostalih potrepština.

I nadalje se omogućuje dostava namirnica i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja zapakiranih u originalnom pakiranju, s odgovarajućim rokom trajanja. Omote je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon istog predati korisniku.

Omogućuje se dostava jela i svježeg voća i povrća; svježe voće i povrće je potrebno prije uručivanja korisniku na odgovarajući način oprati.
 
Predmetni paketi se predaju na samom ulazu kod pružatelja usluga, a zaprimaju ih osobe zadužene od strane ravnatelja i/ili osobe odgovorne za rad pružatelja socijalne usluge.
 

Dodatne ugovorene usluge (fizikalne terapije, logopedije, psihološke, edukacijsko-rehabilitacijske, psihoterapije, masaže, frizera, krojača i sl.)

 
Omogućuje se pružanje ugovorenih usluga korisnicima uz primjenu važećih mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije COVID-19 za svaku od navedenih usluga.
 
Za sve pružatelje drugih djelatnosti: preporučuje se obvezno strogo pridržavanje epidemioloških mjera (zaštitna maska, dezinfekcija ruku, prostora i opreme, po potrebi korištenje zaštitnih rukavica).
 

Ostale mjere vezane uz korisnike 

Svim korisnicima preporučuje se higijena ruku. Važno je omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun, a jednako je efikasna voda svake temperature ako se koristi sapun. Pri pranju ruku pridržavajte se naputaka za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/2ThY08M
 
Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem.
 
Za starije osobe obveza je pridržavanje mjere fizičke udaljenosti, a ukoliko borave u zajedničkim prostorima mora se osigurati koliko je moguće fizičko distanciranje.
 
Starijim osobama preporučuje se dezinficirati ruke prije svakog obroka, a ukoliko je moguće tijekom trajanja epidemije preporuča se da korisnici po izboru objeduje u svojoj sobi ili u zajedničkoj blagovaonici poštujući mjere fizičke udaljenosti (u blagovaonici je potrebno razmaknuti stolove tako da je udaljenost između sjedećih mjesta u svim smjerovima 2m). Za pridržavanje mjere u odnosu na korisnike odgovorna je dežurna medicinska sestra ili drugi dežurni djelatnik odnosno drugi pružatelj usluge.
 
Odlazak u dnevnu bolnicu i specijalistički pregledi provode se poštujući sve mjere zaštite i uz korištenje zaštitne opreme od strane korisnika i radnika.
 
Korisnika se izolira u zaseban prostor predviđen za izolaciju kada postoji sumnja na COVID-19 kod korisnika, kao i u vremenu kada još nisu poznati rezultati testiranja na SARS-Cov-2. Postupci prema korisnicima koji su bili u visokom riziku od izlaganja infekciji COVID-19 provode se sukladno mjerama samoizolacije u trajanju od 14 dana.
 

Organizacija rada pružatelja usluga organiziranog stanovanja

 
Dozvoljena je organizacija rada sukladno organizaciji rada prije epidemije COVID-19 uz provođenje mjera sprečavanja epidemije COVID-19.
 
U slučaju pojave COVID-19 zaraženog korisnika ili zaposlenika organizacija rada se prilagođava epidemiološkoj situaciji po uputi epidemiologa.
 
Radnik koji pruža socijalnu uslugu organiziranog stanovanja može istovremeno pružati uslugu u više stambenih jedinica sukladno individualnim potrebama korisnika.
 
Radnik koji pruža uslugu organiziranog stanovanja ne smije pružati uslugu korisnicima drugih socijalnih usluga (smještaj, boravak, savjetovanje i pomaganje, rana intervencija, psihosocijalna podrška i sl.).

SOCIJALNA USLUGA BORAVKA, SAVJETOVANJA I POMAGANJA, RANE INTERVENCIJE, PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE, POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

 

Zajedničke preporuke

 
Socijalne usluge pružaju se ako korisnik, odnosno njegov zakonski zastupnik, dostavi pružatelju socijalne usluge pisanu izjavu da on i članovi kućanstva nemaju simptome COVID-19, nisu u samoizolaciji i nemaju respiratorne poteškoće, te nisu bili u kontaktu sa zaraženom osobom. O svakoj promjeni zdravstvenog stanja članova kućanstva vezano uz COVID 19 dužan je izvijestiti pružatelja usluge.
 
Ograničen ulazak u prostorije pružanja socijalnih usluga. I nadalje se preporučuje protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u prostorije u kojima se pruža socijalna usluga tako i u unutarnjim prostorima pružatelja socijalne usluge. 

Dezinficijensi. Na ulazu kod pružatelja usluge te na još nekoliko lako dostupnih mjesta, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku korisnika i radnika s uputom za korištenje. 

Higijena ruku. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te obavezno javiti nadređenom u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi. 
Djeca predškolske dobi ne dezinficiraju ruke nego ih češće peru sapunom i vodom, a i kod školske djece prednost ima pranje ruku.
 
Provjetravanje prostorija. Prostorije je obvezno provjetravati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska korisnika usluge boravka te ostalih usluga koje se pružaju u grupi, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor. 
Prostorije je obvezno provjetravati svaki put nakon odlaska korisnika usluga savjetovanja i pomaganja, rane intervencije, psihosocijalne podrške ili integracije u trajanju od minimalno petnaest minuta, a prije dolaska drugog korisnika, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.
 
Čišćenje prostorija. Dodirne površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj ljudi neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje dva puta dnevno. Preporučuje se izbjegavati korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja kada god i gdje god je moguće. Čišćenje se provodi u vrijeme kada korisnici nisu prisutni u prostorima pružatelja usluge. 

Dezinfekcija opreme i sredstava za rad. Nakon svakog grupnog i individualnog rada, površine opreme i sredstava za rad koje se koriste u radu potrebno je dezinficirati. U radu treba dati prednost opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako peru deterdžentom i vodom. Zabranjeno je korištenje materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl., te svih materijala koji se ne mogu oprati deterdžentom (deterdžent za suđe) i vodom te osušiti na zraku. Ako je ikako moguće potrebno je ostaviti opremu i sredstva za rad da se osuše na suncu. Prati i sušiti opremu potrebno je, ako je moguće, na kraju svakog radnog dana, između usluga koje se pružaju u grupi te nakon svakog korisnika kojem se usluge pružaju individualno. Navedeno se odnosi na usluge koje se pružaju u domu korisnika ili kod pružatelja usluge.
 
Dezinfekcija mobitela. Svi zaposleni ci obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati svoje mobitele. 

Posebna radna obuća. Na samom ulazu u prostor boravka treba osigurati zaseban prostor za obuvanje radne obuće svim zaposlenicima. Svima ostalima koji ulaze u prostor pružatelja usluge treba osigurati zamjensku obuću ili dezinfekciju potplata. 

Maske za lice. Zaštitne maske djelatnici koriste tijekom rada s korisnicima, osim kod provođenja specifičnih aktivnosti zbog kojih lice radnika mora biti vidljivo (primjerice, logopedska terapija, kada se umjesto maske može koristiti vizir). U logopedskoj terapiji i drugim oblicima terapije gdje lice/mimika terapeuta trebaju biti vidljivi predlaže se mogućnost terapije na daljinu te korištenja pregrade od prozirnog pleksiglasa između logopeda/terapeuta i korisnika, odnosno prema specifičnim preprekama za ovu djelatnost. 

Rukavice. Nošenje rukavica se ne preporučuje; prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku (upute za pravilno pranje ruku nalaze se na stranicama HZJZ-a i SZO-a). 
Radnici koji pružaju socijalne usluge u domu korisnika moraju koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, kape, ogrtači, nazuvci) za svaku posjetu domu korisnika.
 
Bolesni roditelji/skrbnici. Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvoditi korisnike na pružanje socijalnih usluga niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a pogotovo ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće. 

Bolesni korisnici. Korisnici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili kod kojih postoji rizik da su bili u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi pružateljima usluga. 

Primopredaja korisnika. Ako roditelji/skrbnici dovode i odvode korisnike u prostorije pružanja socijalnih usluga, ako je ikako moguće to rade na način da ne ulaze u prostorije osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu najmanje 2 metra od drugih roditelja/skrbnika i korisnika. Iznimka je kada je prisustvo roditelja/skrbnika nužno za pružanje usluge (primjerice, rane intervencije). Djelatnik preuzima ili prepušta korisnika roditelju/skrbniku ispred ulaza pružatelja socijalnih usluga, u skladu s dobi, stanju, funkcionalnosti i drugim karakteristikama korisnika. Pratnja korisnika koja sudjeluje u pružanju usluge pridržava se svih mjera sprečavanja i suzbijanja epidemije navedenih u ovoj uputi. 

Boravak

Usluga boravka pruža se u intenzitetu, trajanju i na način sukladno potrebama korisnika uz primjenu svih mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.
 
Preporučuje se pružanje usluge s brojem korisnika ovisno o kvadraturi prostora i na način da je moguće osigurati potrebnu fizičku distancu.

Prostorije u kojima se pruža socijalna usluga imaju zaseban ulaz i omogućuju izbjegavanje kontakta s radnicima i korisnicima drugih socijalnih usluga koje pružatelj socijalnih usluga pruža, po mogućnosti na izdvojenoj lokaciji.
 

Organizacija prostora 

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna grupa korisnika:
 
 • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla), 
 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge grupe, 
 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom, 
 • u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta grupa, 
 • prehranu je moguće organizirati u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, vidjeti na kraju dokumenta, uz naznaku da razmak između korisnika treba biti najveći moguć s obzirom na broj korisnika i veličinu blagovaonice; preporučuje se da se boravak u blagovaonici i drugim zajedničkim prostorijama organizira po grupama) ili je prehranu moguće organizirati u prostoriji u kojoj borave korisnici na način da se hrana unaprijed podijeli u porcije, 
 • izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju dok su korisnici u prostoriji, 
 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze korisnik i stručni radnik iz jedne grupe dok druge osobe ne prolaze istovremeno, uz poticanje korisnika da kod takvih prolaza ne diraju površine ili predmete. 

Organizacija rada s korisnicima 

Boravak je neophodno organizirati na sljedeći način:
 
 • za jednu grupu korisnika brine jedan ili dva djelatnika ovisno o broju korisnika, korisničkoj skupini i vrsti usluge (poludnevni ili cjelodnevni boravak), 
 • izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) korisnika iz jedne grupe s drugim korisnicima, roditeljima/skrbnicima drugih korisnika i drugim radnicima pružatelja socijalne usluge, 
 • pruža se samo u prostorima namijenjenima za tu svrhu, 
 • stručni djelatnik s korisnicima provodi što je više moguće vremena na otvorenom, 
 • oprema koja se koristi za pružanje socijalne usluge razmiče se tako da se osigurava fizička distanca. 

Organizacija rada 

Dozvoljena je organizacija rada sukladno organizaciji rada prije epidemije COVID 19 uz provođenje mjera sprečavanja epidemije i primjeni odgovarajućih metoda procjene i kontrola rizika od epidemije COVID-19.
 
U slučaju pojave COVID-19 zaraženog korisnika ili zaposlenika organizacija rada se prilagođava epidemiološkoj situaciji po uputi epidemiologa.
 
Ako je organizirano dvosmjensko pružanje usluge, između prve i druge smjene treba biti barem sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina. Površine se dezinficiraju brisanjem dezinficijensom na bazi alkohola.
 
Stručni radnik koji pruža socijalnu uslugu boravka jednoj grupi korisnika ne smije pružati uslugu drugoj grupi ili korisnicima drugih socijalnih usluga (smještaj, organizirano stanovanje, psihosocijalna podrška i sl.).
 

Savjetovanje i pomaganje, rana intervencija, psihosocijalna podrška i integracija u domu korisnika

 
Stručni djelatnik koji pruža predmetne socijalne usluge u domu korisnika:
 
 • ne smije u istom tjednu obavljati poslove vezane uz korisnike smještaja, boravka ili organiziranog stanovanja, 
 • ako je i koliko moguće, izbjegava bliski kontakt s ostalim radnicima pružatelja socijalnih usluga (duže od 15 minuta u zatvorenom prostoru), 
 • mora mjeriti i bilježiti tjelesnu temperaturu pri dolasku na posao i odlasku te se osobe koje imaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome udaljavaju iz radnog procesa, 
 • mora koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, vizir) kod svake posjete domu korisnika, 
 • mora dezinficirati opremu za rad i radne materijale za svaku posjetu domu korisnika, 
 • omogućuje se pružanje usluga u punom opsegu. 
 

Savjetovanje i pomaganje, rana intervencija, psihosocijalna podrška i integracija kod pružatelja socijalnih usluga

 
Prostorije u kojima se pružaju navedene socijalne usluge imaju zaseban ulaz i omogućavaju izbjegavanje kontakta s radnicima i korisnicima drugih socijalnih usluga koje pružatelj socijalnih usluga pruža, po mogućnosti na izdvojenoj lokaciji.
 
Organizacija rada 
Navedene socijalne usluge pružaju se samo u prostorima namijenjenima za tu svrhu.
 
Stručni djelatnik koji pruža socijalne usluge kod pružatelja usluga:
 
 • ne smije u istom tjednu obavljati poslove vezane uz korisnike smještaja ili organiziranog stanovanja, 
 • preporučuje se izbjegavati bliski kontakt s ostalim pružateljima socijalnih ili držati fizičku distancu, 
 • mora mjeriti i bilježiti tjelesnu temperaturu pri dolasku na posao i odlasku te se osobe koje imaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome udaljavaju iz radnog procesa, 
 • mora koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, vizir, nazuvci), 
 • mora dezinficirati opremu za rad i radne materijale nakon svakog korisnika, 
 • socijalnu uslugu može pružati u punom opsegu. 

Postupanje korisnika po ulasku kod pružatelja socijalnih usluga 

Korisniku se pri ulasku dezinficiraju ruke i mjeri temperatura. Jaknu i druge osobe stvari (torbu i sl.) odlaže na za to predviđeno mjesto.
 
Trajanje usluge 
Socijalnu uslugu može pružati u punom opsegu.
 
Za usluge grupnog savjetovanja i pomaganja i grupne psihosocijalne podrške primjenjuju se odgovarajuće upute za uslugu boravka.
 
 

POMOĆ U KUĆI

 
Socijalna usluga pomoći u kući pruža se u punom opsegu uz primjenu svih mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Radnici koji pružaju uslugu pomoći u kući moraju mjeriti i bilježiti tjelesnu temperaturu pri dolasku na posao te se osobe koje imaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome udaljavaju iz radnog procesa.
 
Provođenje osobne higijene, higijene prostora korisnika, pripreme obroka u kući korisnika i druge aktivnosti koje nije moguće provesti bez kontakta s korisnikom ili prostorom u kojem on živi, pružaju se na način da pomoćni radnik ili gerontodomaćica:
 
 • ne smije istovremeno obavljati poslove njege kod pružatelja socijalne usluge ili bilo kakve druge poslove vezane uz starije osobe ili osobe s invaliditetom - korisnike smještaja ili organiziranog stanovanja, 
 • treba, ako je i koliko moguće, izbjegavati bliski kontakt s ostalim radnicima pružatelja socijalnih usluga (duže od 15 minuta u zatvorenom prostoru), 
 • mora koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske) za svaku posjetu svakom kućanstvu. Neophodno je ulazak u dom korisnika izbjeći ako je ikako moguće kada korisnik ima povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome ili sumnju na zarazu COVID-19. Kada to nije moguće zbog potencijalne životne ugroze za korisnika, potrebne su pojačane mjere osobne zaštite gerontodomaćice ili pozivanje hitne pomoći ili druge odgovarajuće pomoći. 
Organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću). Pripremu obroka obavlja kuhinjsko osoblje u prostoru pružatelja usluge (kuhinji koja zadovoljava propisane uvjete) te radnici prilikom pripreme obroka ne dolaze u neposredni kontakt s korisnicima. Nabava obroka organizira se od ovlaštenih dobavljača. Dostavu gotovih obroka u kuću obavlja pružatelj usluge dostavnim vozilima (vozač) u posebnim posudama za prijenos obroka na kućna vrata (ako je moguće obroci se odlažu ispred kućnih vrata) ili u kuću korisnika s minimalnim kontaktom s korisnicima i uz korištenje zaštitne opreme (maske i rukavice). 

Pružatelji socijalnih usluga koji nude mogućnost prehrane za korisnike u prostorijama pružatelja usluge na lokaciji gdje pružatelj socijalne usluge pruža socijalnu uslugu smještaja starijim osobama ili osobama s invaliditetom mogu to činiti ako:
 
 • blagovaonica ima zaseban ulaz, 
 • organizacija prostorija i ulazak u njih onemogućuje fizički kontakt korisnika u kući s korisnicima ili radnicima koji pružaju socijalnu uslugu smještaja, 
 • ako se obroci poslužuju u istom prostoru gdje se poslužuje hrana korisnicima socijalne usluge smještaja obroci se moraju posluživati uz barem sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina. Površine se dezinficiraju brisanjem dezinficijensom na bazi alkohola, 
 • radnik koji poslužuje obroke korisnicima pomoći u kući ne smije pružati uslugu korisnicima drugih socijalnih usluga (smještaj, organizirano stanovanje, psihosocijalna podrška i sl.). 
Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice, pratnja i prijevoz do liječnika, u banku i sl.). Pomoćni radnik ili gerontodomaćica predmetni sadržaj socijalne usluge pomoći u kući pruža na način da se: 
 • uređenje okućnice obavlja uz minimalni kontakt s korisnikom, ali uz korištenje korisnikovih alata i sredstava za rad, a ako se koriste alati za rad pružatelja socijalne usluge, oni se prije korištenja dezinficiraju, 
 • pratnja i prijevoz korisnika obavljaju se vozilima pružatelja usluge uz redovito čišćenje unutrašnjosti prijevoznog sredstva prije i nakon vožnje, 
 • redovito se obavljaju mjere dezinfekcije opreme, vozila i dr. 
Za sve mjere propisane ovom uputom potrebno je voditi evidencije.

KORISNIK KOJI POHAĐA PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA KOD PRUŽATELJA USLUGE, UZ PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

 
Pružateljima socijalnih usluga koji uz socijalne usluge provode programe odgoja i obrazovanja omogućuje se provedba programa odgoja i obrazovanja u skladu s važećim uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezane uz provođenje programa odgoja i obrazovanja, Uputom za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi i ovom uputom.
 
Na korisnike koji pohađaju program odgoja i obrazovanja kod pružatelja usluge, uz istovremeno korištenje drugih socijalnih usluga, odgovarajuće se primjenjuju preporuke iz gore navedenih uputa.