Izmjena Odluke - brodovi s karantenom i samoizolacijom

Slika /vijesti/Brod.jpg

Stožer civilne zaštite RH donosi 19. travnja 2020. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene, uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u RH.

 

ODLUKA

I.

U Odluci klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-4 od 19. ožujka 2020. (Narodne novine br.33/20) u točki III. riječi: "19. travnja" zamjenjuju se s riječima "18. svibnja".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.