Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnice

Slika /vijesti/Trznica.jpg

Stožer civilne zaštite RH 24. travnja 2020. donosi Odluku o dopunama odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19.

U Odluci o posebnom načinu rada tržnica u točki III. stavku 1. i podstavku 3. iza riječi "povrće" dodaju se podstavci 4. i 5.: 
 
  • med i pčelinji proizvodi
  • konzumna jaja.

U točki VI. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2.:

"Prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća na prostorima iz stavke 1. ove Odluke dopušta se u vremenu od 5:00 do 8:00 sati". 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Ova Odluka primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine, stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Odluku možete pronaći ovdje.

Odluku o posebnom radu tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 pronađite ovdje.