Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa

Slika /vijesti/Transport.jpg

Stožer civilne zaštite RH 24. travnja 2020. donosi Odluku o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.
 

Zbog mogućnosti prijenosa bolesti COVID-19, privremeno se za vrijeme trajanja proglašene epidemije te bolesti, obustavlja:
  • javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
  • javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu i
  • javni međunarodni i međugradski prijevoz osoba u željezničkom prometu.

Pružatelji usluga tramvajskog i drugog javnog gradskog i prigradskog prometa obvezni su promet organizirati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Pružatelji usluga u tramvajskom i drugom javnom prijevozu obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom te ih istaknuti na vidno mjesto u svakom vozilu ili vagonu. 

Putnici u tramvajskom i drugom javnom gradskom i prigradskom prometu obavezni su pridržavati se svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na vožnju javnim prometom.

Za vijeme trajanja ove Odluke željeznički i autobusni kolodvori mogu biti otvoreni, uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo za potrebe javnog gradskog i prigradskog prometa.

Opće protuepidemijske mjere i posebne preporuke i upute Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Pronađite ih ovdje:

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor nad provedbom ove Odluke koja se primjenjuje od 27. travnja 2020. godine. 

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa stavlja se izvan snage danom primjene ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

Odluku možete pronaći ovdje.