Podrška poduzetnicima prerade drva i proizvodnje namještaja

Slika /vijesti/Drvo.jpg

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja podršku poduzetnicima prerade drva i proizvodnje namještaja. 

Suradnjom Ministarstva poljoprivrede i HBOR-a u okviru programa osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika-Covid-19 uspostavljen je poseban program Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja kao mjera povoljnijeg kreditiranja obrtnih sredstava i sufinanciranja troškova premije osiguranja za poduzetnike koji ostvaruju najmanje 20% poslovnih prihoda od izvoza.
 
Ministarstva je osiguralo iznos od 25 milijuna kuna za subvenciju kamatne stope po kreditima i sufinanciranje troškova premije osiguranja po policama osiguranja kredita, za planirani iznos plasmana po ovome programu od cca 30 milijuna eura.
 
Ministarstvo je iniciralo i dodatne mjere pomoći za preradu drva i proizvodnju namještaja pa su donesene mjere odgode roka plaćanja dospjelih novčanih obveza prema Hrvatskim šumama d.o.o. za kupljene drvne sortimente čime je obuhvaćeno 627 proizvođača s ukupnim zaduženjem od cca. 500 milijuna kuna i odgode roka izvršenja ugovornih obveza vezanih za potpore male vrijednosti 2019. za 53 korisnika s ukupnim iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava od 32,6 milijuna.

Provedbom programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja, Ministarstvo je do sada dodijelilo ukupno 143,8 milijuna kuna nacionalnih sredstava za sufinanciranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.