Mjere za pomoć poljoprivrednicima i ribarstvu

Mjere za pomoć poljoprivrednicima i ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede predložit će primjenu mehanizma fleksibilnosti između fondova i prenamjenu 100 milijuna kuna za dodatnu potporu osjetljivim sektorima, odnosno uvođenje interventnih mjera uz prethodno odobrenje Europske komisije.

Ministarstvo poljoprivrede predložit će primjenu mehanizma fleksibilnosti između fondova i prenamjenu 100 milijuna kuna za dodatnu potporu osjetljivim sektorima, odnosno uvođenje interventnih mjera uz prethodno odobrenje Europske komisije. Zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova pri izvozu proizvoda na zajedničko tržište Europske unije, predložit će se nove mjere državnih potpora i potpora malih vrijednosti.

U dijelu koji se tiče ribolova, financirat će se privremena obustava ribolova, što je posebno važno za kočarski i plivaričarski ribolov koji čini gotovo 90% ribolova. Na taj način nadoknadit će se gubici koje će  sektor ribolova imati u narednim mjesecima. Dodatno, povećat će se sredstva za potpore malih vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture, a od Europske komisije će se zatražiti i financiranje ambalaže za proizvode ribarstva.

Dodatna mjera rasterećenje sektora ribarstva i marikulture je i privremeno oslobađanje od plaćanja naknada za postojeće pristojbe, naknade i ostala davanja kojih su obveznici vlasnici plovila i vlasnici uzgajališta morske ribe i školjkaša, kao što su troškovi priveza, troškovi tehničkih pregleda te troškove koncesija uzgajivača u marikulturi.

U području šumarstva, odgodit će se rok plaćanja dospjelih obaveza Hrvatskim šumama za drvne sortimente do 100 dana. Svim gospodarstvenicima kojima su dodijeljene potpore male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja produžen je rok iskorištenja sredstava do kraja godine.

Predlaže se odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske to za tri mjeseca od dana ugovorenog dospijeća.
U suradnji s Ministarstvom gospodarstva, omogućit će se interventni otkup viškova u stočarskoj proizvodnji, ratarskoj proizvodnji  te voćarstvu i povrćarstvu, kao i nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju nedostatka.

HAMAG BICRO uspostavit će novi financijski instrument Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva.